| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Prepress 101

Page history last edited by Peeter Marvet 16 years, 11 months ago

Prepress 101

 

See lehekülg on mõeldud lihtsustatud prepressi-kursuse kokkuvõtvaks materjaliks: mida peaks teadma, et lihtsamat sorti trükitöö trükikotta saata.

 

(aga enne seda on see katselapiks: kui kaua läheb aega, et Google selle lehe üleüldse ära indekseeriks)

 

Pilditöötlus ja Photoshop

 

 1. Seadista trükitööks sobilikud värvisüsteemid: Edit -> Color Settings vali Europe Prepress 2 (kui valikus ei ole seda näha, siis vajuta nuppu More Options)
 2. Vii kasutajaliides vaikeolekusse: Window -> Workspace -> Default
 3. Ava pilt, pane tähele mida Photoshop arvab sellega kaasa tulevast profiilist. Kui profiili pole siis kasutab Photoshop Leave as is valides eelnevalt seadistatud Adobe RGB'd. Kui profiiliks on sRGB on teoreetiliselt õige valida Use embedded profile, aga sageli saab erksama pildi kui valida Discard embedded profile ehk omistada Adobe RGB (kui valisid Use embedded profile saad erinevust näha ja teise profiili omistada Edit -> Assign Profile all profiili Adobe RGB'ks muutes).
 4. Pilditöötluse õpetus, sama ekraaniviisorina
 5. Salvesta pildi RGB-versioon, soovitavalt lisades nime lõppu RGB. Failiformaat JPG, kvaliteet 10 või üle (siis ei jää kadudega pakkimise probleemid üldjuhul näha, erandiks madalaresolutsioonilised pildid ntks ekraanilasud jms mille puhul kasuta kindlasti TIFFi). Vajadusel saad seda pilti kasutada küljenduses, aga soovitav on läbi käia ka järgmised sammud.
 6. Tee pildist versioonid erinevate sihtkasutuste jaoks: kriitpaber, katmata paber, veeb, oluliselt erinevad suurused.
 7. Image->Image Size all saad mängida suurusega kui Resample Image maha võtad: anna vajalik laius ja vaata mis tuleb resolutsioon (võiks olla 2x trükiraster aga piisav ka 1,5x; raster reeglina ajaleht 85, katamata 133, kriit 150lpi)
 8. Kui pildi suurus vähenes oluliselt, siis vajadusel Curves abil heledamaks-kontrastsemaks tiba.
 9. Filters -> Sharpen -> Unsharp mask abil teravamaks (trükki minevat pilti vaata 50%, veebi minevat 100% peal; Amount sageli >150-200, Radius 1, Threshold 3-8).
 10. Konverdi värvid sihtkasutuseks: Image -> Convert to Profile: veeb sRGB, kriitpaber Coated FOGRA39, katmata paber Uncoated FOGRA29 (Engine: Adobe; Intent: Relative Colorimetric, Use Black Point Compensation, aga võta maha Use Dither)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.