| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Pilditöötlus ja värvihaldus trükkalitele

Page history last edited by Peeter Marvet 15 years, 5 months ago

Järgmine toimumiskord: 02.05.2008 (reede).

Hind 2990kr+km, soodustused jms vt Korralduslikud tingimused

Küsi sisulist lisainffi Peeter Marvetilt (pets@tehnokratt.net, gsm 56 565 565, skype petskratt) ja registreeru kohe teavitades Kersti Süllat (kersti.sulla@mapbaltic.com, gsm 51 67 027)!

 

Pilditöötlus ja värvihaldus trükkalitele

 

Kui Prepress projektijuhtidele sai loodud tänu prepressikursustel osalejate kurtmisele, et õpitust on vähe tolku kuniks töötoojad samu töökorralduslikke nippe ei tea, siis mõte trükipool ette võtta tekkis omakorda projekijuhte-tootmisfaktoreid-trükimüüjaid õpetades. Nimelt lähtuvad kõik minu prepressikoolitused viimastel aastatel levima hakanud arusaamisest, et trükiprotsessi saab võrdlemisi hästi normaliseerida ning trükikojad A ja B peaksid suutma samadest failidest teha trükised, millel puuduvad olulised värvierinevused. Normaliseerimise vedajaks on mitteformaalne ühendus Printing Across Borders ning eesmärgiks rahvusvaheline standard ISO 12647.

 

Standardi kasutuselevõtuks tootmises on vaja kõigi osapoolte arusaamist sellest, mis on ettevõtmise eesmärk ja mida protsessiosalistelt oodatakse. Pilditöötlus ja värvihaldus trükkalitele annab need teadmised läbi lihtsustatud vaate repro töökorraldusele ning eksperimenteerides reprotöös kasutatava tarkvaraga.

 

Kursuse eesmärgiks on tutvustada:

 

 • kuidas toimub pilditöötlus
 • mida saab repro teha piltide paremaks trükkuvuseks
 • kuidas hinnata värvilahutuse järgi töö raskusastet
 • milliseid repro probleeme peaks trükkal suutma märgata
 • milleks kasutatakse repros värvihaldust
 • kuidas tehakse värviproofe ja milliseid võib usaldada
 • millised trükiparameetrid mõjutavad vastavust proofile
 • kuidas normaliseeritakse trükiprotsessi

 

Kursus toimub Adobe-tarkvaraga varustatud arvutiklassis ning kogu praktiline tegevus arvestab sellega, et osalejad puutuvad kasutatava tarkvaraga kokku tõenäoliselt esimest korda ja kõik eksperimendid on kaasa tehtavad kui suudetakse järgida projektoril ette näidatavaid tegevusi lähtudes instruksioone nagu näiteks "palun võta Image menüüst Adjustments ja selle alt Curves".

 

 • lihtne pilditöötlus (musta ja valge punkti määramine, halli tasakaal, värivkorrektsioon, resolutsioon, digitaalne teravustamine)
 • erinevad värvilahutusmudelid, nende rakendused ning tuvastamine plaadil/filmil oleva kujutise järgi
 • trükisega võrreldavate värvide saavutamine arvutiekraanil (Photoshop) ja digiproofil (sh proofi kontrollmõõtmine)
 • praktiline kolorimeetria ja densitomeetria: kuidas veenduda trüki vastavuses standardile, kuidas leida standardile vastavad densiteedid

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.