| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Photoshop (üldine)

Page history last edited by PBworks 14 years, 2 months ago

Järgmine toimumiskord: 16. oktoober.2008 (neljap).

Hind 2990kr+km, soodustused jms vt Korralduslikud tingimused

Küsi sisulist lisainffi Peeter Marvetilt (pets@tehnokratt.net, gsm 56 565 565, skype petskratt) ja registreeru kohe teavitades Kersti Süllat (kersti.sulla@mapbaltic.com, gsm 51 67 027)!

 

Pilditöötluse põhitõed

 

Koolitus põhineb enimesitatud küsimustel (ja levinuimatel vigadel) pilditöötluse vallast, eesmärk on õppida seadistama Photoshop'i (sh monitori kalibreerimine) trükiprotsessist lähtuvalt, kasutama teadlikult värvihalduse võimalusi, hindama originaalide kasutuskõlbulikkust, skannitud vms pilti töötlema jne.

 

Sisust ettekujutuse saamiseks tasub vaadata ajakirja [digi] jaoks tehtud ekraaniviisoreid.

 

  1. resolutsioon
  2. pilditöötlus
  3. paberikooli poolne asi (erinevad pinnad, materjalid)
  4. värvilahutusmudelid UCR, GCR
  5. icc ja värvihaldus
  6. eri profiilide kasutamine: digifotokas, hõbe, kuld, külmkapp
  7. proofimine
  8. duotoon jms

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.